riddarsporre sjukdom och skadedjursbekämpning

rotröta

leaf problem

mjöldagg

Tack vare dess slående höga spikar av attraktiva blommor, är Delphinium en populär växt i många bakgårdar. Det producerar också härrörde blommor som kan skäras för användning i blomsterarrangemang. Dessa växter kan dock falla offer för sjukdomar och skadedjur. Man måste vara försiktig för att ge de rätta odlingsförhållanden, så att de flesta av dessa vanliga sjukdomar kan undvikas.

Riddarsporrar kräver bördig, fuktig, väldränerad jord för optimal tillväxt. Om du har tungt lerliknande jord, lägg mogen kompost och grus till plantering webbplatsen för att förbättra dräneringen. Vattenmättnad är ett allvarligt problem, och kan orsaka rötterna till sönderfall. När rotröta sätter in, är chansen att anläggningen kan inte sparas. Det är därför bäst att ge god dränering från början. Overwater aldrig anläggningen, samtidigt som noga med att hålla jorden fuktig vid alla tidpunkter. På vintern, kompostmaterial växten med ett organiskt material, och också gräva utlopp, om så krävs, för att släppa ut överskott av vatten eller smält snö som sitter i rotområdet. Hålla kompost bort från kronan, för att öka luftning.

Svarta bladfläckar orsakas av små kvalster som kallas cyklamen kvalster, som slukar delar av blad och stjälkar av Delphinium anläggningen. Tillämpning av insektsdödande tvål två gånger i veckan är ganska effektiv i avlägsnande av dessa skadedjur. Förvrängd är krusiga blad orsakas av bladlöss eller växt löss. Dessa insekter livnär sig på växter i grupper, och därigenom orsakar allvarliga skador. Insektsbekämpning tvål kan återigen vara effektiv i behandling. Sniglar kan också angripa riddarsporrar. Dessa varelser är mest aktiva nattetid. De livnär sig på blad och stjälkar, lämnar hål i bladverket. Du kan plocka dem för hand när du ser dem i aktion, eller så kan du använda beten för att fånga och döda dem. En av de vanligaste beten för att fånga sniglar är öl. Du kan hälla några öl i en tallrik och hålla den bredvid riddarsporrar. Sniglar stiger in och drunkna i öl.

Mjöldagg orsakas av svampar som växer i fuktiga, fuktiga förhållanden. Vissnande, ojämna blad är ett vanligt tecken på mögel, och kan undvikas i stor utsträckning genom att tillhandahålla god luftcirkulation, och genom att hålla bladverket torrt. Undvik väta bladverket vid vattning anläggningen. Du kan behandla mjöldagg genom att tillämpa en fungicid med innehåll tillräcklig svavel. Applicera regelbundet, enligt anvisningarna, eftersom mögel kan vara ett återkommande problem om de inte behandlas på ett effektivt sätt.

Du kan förhindra de flesta av de ovan nämnda sjukdomar genom att ge god dränering och lufttillförsel. Om anläggningen blir angripna av sjukdomen, ta bort och snabbt förfoga över de sjuka delarna. Vid rotröta, kommer hela anläggningen troligen måste tas om hand också. Undvik att plantera några plantor eller nyare anläggningar på samma plats, eftersom sjukdomen kan spridas lätt genom jorden. Försök också att transplantera nära håll friska växter till en annan plats. Undvik att använda sticklingar från sjuka växter för fortplantning.